Књижевни клуб Покрета трећег доба Србије

ОЛИМПИЈАДЕ

Покрет трећег доба Србије сваке године, под слоганом: „За активну и креативну старост“, у Врњачкој Бањи организује Олимпијаду спорта, здравља и културе трећег доба. По правилу, то ради у сарадњи са Савезом пензионера Србије, Министарством омладине и спорта Републике Србије, Спортским савезом Србије и општином Врњачка Бања. На првој Олимпијади, одржаној 2008. године било је преко 500 учесника старијих од 60 година, из 56 општина и градова, односно из 20 управних округа Републике Србије. На свакој наредној Олимпијади број учесника се стално повећавао, тако да је сада више него удвостручен, с тенденцијом даљег раста. Истовремено, повећава се и број градова, општина и управних округа из којих учесници Олимпијаде долазе.

Временом је афирмисана и идеја о организовању тзв. мини олимпијада. Такве олимпијаде већ су одржане у више градова, односно општина Републике Србије (Пријепоље, Сремска Митровица, Неготин, Ниш, Зрењанин, Крушевац, Параћин). На основу стечених искустава може се закључити да је њихово одржавање оправдало очекивања припадника трећег доба. Због свега тога, с разлогом се очекује да ће мини олимпијаде у будућности бити све актуелније, на задовољство свих нас.