Књижевни клуб Покрета трећег доба Србије

ПОКРЕТ ТРЕЋЕГ ДОБА СРБИЈЕ

Покрет трећег доба Србије је добровољна, невладина, непрофитна, патриотска, социјално-хуманитарна и нестраначка организација која има статус правног лица. Покрет ТДС је кровни национални покрет за Републику Србију, заснован на слободи удруживања пензионера и свих старих и других људи Србије, њихових удружења, клубова и друштава, ради остваривања заједничких интереса и циљева Покрета и шире заједнице.

Мисија Покрета ТДС је да активно помаже стварање и одржавање здравог, достојанственог и продуктивног живота старих људи у Србији, њиховим повезивањем и укључивањем у рад Покрета ТДС и ангажовањем у широј заједници. Истовремено, Покрет ТДС преко сопственог бизнис сервиса пласира своје производе и услуге клијентима на комерцијалној основи чиме омогућује додатне приходе за своје чланове и за хуманитарне акције.

Покрет ТДС постоји ради окупљања и повезивања старијих људи којима омогућује да раде, усавршавају се и доприносе напретку наше заједнице и јачању наде у бољу будућност. Покрет помаже својим члановима да смање осећања неизвесности, страха, бесмисла и безнађа која могу да запоседну старе особе. Активно се брине о свим члановима и спроводи акције помоћи немоћнима и младима којима су пажња и подршка неопходни.