Књижевни клуб Покрета трећег доба Србије

АКТИ/ДОКУМЕНТИ КЊИЖЕВНОГ КЛУБА ПОКРЕТА ТРЕЋЕГ ДОБА СРБИЈЕ

На овој страници могу се видети најважнији акти, односно документи Књижевног клуба Покрета трећег доба Србије. Ако желите да их прочитате, можете то урадити кликом на назив жељеног акта, односно документа.

I Акти


1. Одлука о оснивању Књижевног клуба ПТДС;
2. Статут Књижевног клуба ПТДС;

II Документи


1. Програм рада Књижевног клуба ПТДС за 2024. годину;
2. Извештај о раду Књижевног клуба Покрета ТДС за 2023. годину;
3. Програм рада Књижевног клуба ПТДС за 2023. годину;
4. Извештај о раду Књижевног клуба Покрета ТДС за 2022. годину;
5. Програм рада Књижевног клуба ПТДС за 2022. годину;
6. Извештај о раду Књижевног клуба Покрета ТДС за 2021. годину;
7. Програм рада Књижевног клуба ПТДС за 2021. годину.