Књижевни клуб Покрета трећег доба Србије

КЊИЖЕВНИ КЛУБ ПОКРЕТА ТРЕЋЕГ ДОБА СРБИЈЕ

Књижевни клуб Покрета трећег доба Србије (у даљем тексту: Књижевни клуб) основан је у Београду 22. априла 2021. године. Оснивач Књижевног клуба је Покрет трећег доба Србије. Седиште Књижевног клуба је у Београду. Књижевни клуб је добровољна, непрофитна, патриотска, невладина и нестраначка организација. Колективни је члан Покрета трећег доба Србије. Највиши правни акт Књижевног клуба је Статут. Активности Књижевног клуба одвијају се на подручју целе Србије.

Председник Књижевног клуба је Живко Кулић из Београда, потпредседница Љиљана Бошковић из Аранђеловца, а секретарка Бранка Танасић из Београда.

Циљеви и задаци Књижевног клуба

Основни циљеви и задаци Књижевног клуба су: подстицање, афирмисање, промовисање и неговање књижевног стваралаштва припадника трећег доба Србије; организовање књижевних вечери, промоција књига и трибина; организовање књижевних сусрета и дружења књижевних стваралаца и заинтересованих грађана; учешће у организовању Олимпијаде и мини олимпијада Покрета трећег доба Србије.

Чланство у Књижевном клубу

Чланство у Књижевном клубу је добровољно. Књижевни клуб може имати појединачне, колективне и почасне чланове. Осим пензионера, члан Књижевног клуба може да постане и сваки други грађанин Републике Србије који је напунио 14 година живота, ако је сагласан са циљевима и задацима Књижевног клуба и ако је спреман да својим ангажовањем доприноси њиховом остваривању. Својство члана Књижевног клуба стиче се потписивањем приступнице.

Ако желите да приступите Књижевном клубу Покрета трећег доба Србије, то можете учинити попуњавањем кратког упитника кликом ОВДЕ.